ချေးငွေတွက်ချက်ရန်

|

|

|

|ရှင်းလင်းချက်:
ဤချေးငွေတွက်ချက်စက်မှ ရရှိသောအဖြေသည် တွက်ချက်သူသင်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအတွက်သာဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန်အဖြစ်သုံးရန်သာ ဖြစ်သည်။ ဤတွက်ချက်မှုသည် သင့်အတွက် ချေးငွေချေးယူခွင့်ပြုခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှု တစုံတရာလည်း မရှိပါ။ ဤတွက်ချက်မှုသည် ချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့် အတည်ပြုလွှာတို့တွင် ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤချေးငွေတွက်ချက်စက်တွင်အသုံးပြုသော ပုံသေနည်းများကို ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။သင့်အား Mother Finance မှ ချေးငွေထုတ်ပေးသည့်အခါ ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်နည်းများဖြင့် တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ ဖော်ပြထားသော အတိုးနှုန်းများမှာ “ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာ”ဖြစ်ပြီး ဤတွက်ချက်မှုမှအဖြေသည် တရားဝင်ချေးငွေစာရွက်စာတမ်းများတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ဤချေးငွေတွက်ချက်စက်မှ ရရှိသောအဖြေအပေါ်တွင်မူတည်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် Mother Finance မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ဤချေးငွေတွက်ချက်စက်မှ ထုတ်ပေးသောအကြောင်းအရာများသည် ချေးငွေထုတ်ပေးမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ချေးငွေလျှောက်ထားမှုများအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော ချေးငွေထုတ်ပေးမှုစံနှုန်းများဖြင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ဤတွက်ချက်မှုတွင် ဝန်ဆောင်ခ နှင့် အခြားအခွန်အခများ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် အမှန်တကယ်ပေးရသောပမာဏသည် ယခုတွက်ချက်မှုနှင့် ကွဲလွဲနေနိုင်ပါသည်။ အစိုးရသို့ပေးရသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများသည် ချေးငွေတန်ဖိုး သို့မဟုတ် လစဉ်ပြန်ဆပ်ရသောပမာဏတို့ပေါ်တွင် ကျသင့်နိုင်ပါသည်။